Każde szkolenie zaprojektowane jest indywidualnie, z uwzględnieniem Państwa specyficznych potrzeb.

Poniżej znajdą Państwo przykłady ramowych programów wybranych szkoleń.

 • Współpraca i komunikacja międzykulturowa
  Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które współpracują z przedstawicielami odmiennych kultur.
 • Bezpieczny import z Chin
  Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników działów importu oraz dla wszystkich osób planujących rozpoczęcie działalności importowej.
 • Kalkulacja kosztów importu
  Szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników działów importu oraz dla wszystkich osób planujących rozpoczęcie działalności importowej.
 • Zasady pisania zapytania ofertowego
  Szkolenie adresowane jest do pracowników działów zakupów oraz do wszystkich osób rozpoczynających działalność importową.
 • Komunikacja biznesowa
  Szkolenie omawiające zasady efektywnej komunikacji biznesowej.
 • Przygotowanie misji handlowej
  Szkolenie dla wszystkich importerów, wyjeżdżających pierwszy raz na zagraniczne targi lub do kontrahenta.

 

Doradztwo i szkolenia w zakresie prowadzenia importu z Chin.

Moja oferta szkoleniowa i doradcza skierowana jest do osób i firm, które mają pomysł na import towarów z Chin, ale nie wiedzą od czego zacząć, nie wiedzą jak szukać dostawców i jak się komunikować z Chińczykami  (uwzględniając różnice kulturowe).

Doradzam także firmom, które już współpracują z Chińczykami, ale stykają się z różnymi problemami wynikającymi z odmienności kulturowych.

 • Uczę zasad komunikacji biznesowej z Chińczykami.
 • Doradzam jak znaleźć wiarygodnego kontrahenta w Chinach.
 • Doradzam, jak formułować zapytania ofertowe.
 • Przekazuję wiedzę na temat różnic kulturowych i ich wpływu na biznes.
 • Pomagam w zorganizowaniu wyjazdu handlowego do Chin.
 • Oferuję swoją asystę podczas misji handlowej w Chinach.

Nauczę każdego, kto planuje import z Chin, jak zrobić to dobrze.

Nauczę każdego zasad efektywnej komunikacji biznesowej.

Według Harvard Business Review umiejętność komunikowana się w największym stopniu wpływa na odniesienie sukcesu w biznesie.

Gdy mają Państwo biznesowy problem do rozwiązania,  chcą wprowadzić nowe procedury lub zmiany w środowisku pracy - proszę skontaktować się ze mną, a zaczniemy pracować razem, aby osiągnąć  cel.