Jak bezpiecznie importować z Chin? Warszawa, 9.01.2020

Szkolenie IMPORT Z CHIN, Warszawa 9.01.2020 r.

Zapisz się na szkolenie

Miejsce: Green Business Center, Warszawa, ul. Leszno 12.

Czas: 9.00 - 18.00

Cena: 790 zł plus Vat. Rabat 10% przy rezerwacji miejsca i płatności dokonanej  do 10.12.2019.

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad. Mają Państwo także możliwość wcześniejszego przesłania pytań dotyczących zagadnień importowych, na które odpowiemy w trakcie szkolenia.

Motto szkolenia: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników działów importu oraz dla wszystkich osób planujących rozpoczęcie działalności importowej.  Szkolenie zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia bezpiecznego i opłacalnego importu. Program oparty jest na wieloletniej osobistej praktyce osób prowadzących szkolenie oraz ich doświadczeniach wynikających z bezpośredniej współpracy z partnerami chińskimi.

Inne miasta i terminy:

Wybierz termin i zapisz się, a następnie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Program szkolenia.

 • Przygotowanie do importu z Chin.

  • Co importować? Jak dokonać analizy rynku zbytu oraz  możliwości sprzedażowych?
  • Na jakich towarach można zarobić?
  • Jak  i gdzie szukać chińskich dostawców i producentów?
  • Producent czy pośrednik? Jak analizować informacje w chińskich serwisach internetowych?
  • Jak wybierać i kupować towary z chińskiej oferty?
  • Którego dostawcę wybrać i dlaczego?
  • Jak nawiązać współpracę na odległość?
  • Jak sprawdzić kontrahenta chińskiego lub do kogo się zwrócić o pomoc w sprawdzeniu?
  • Jak zacząć  opłacalny import? Zasady pisania zapytania ofertowego, co powinno zawierać i dlaczego?

  Różnice kulturowe i ich wpływ na sposób myślenia, komunikacji oraz  prowadzenia biznesu przez Chińczyków.

  • Podstawowe różnice kulturowe i ich wpływ na sposób myślenia Polaków i Chińczyków.
  • Główne zasady chińskiej kultury biznesu.
  • Co to jest guanxi, dlaczego jest tak ważne? Jak budować guanxi z chińskimi partnerami?
  • Pojęcie twarzy i jej znaczenie w relacjach z Chińczykami.
  • Język komunikacji: angielski czy chiński? Specyfika komunikacji w języku angielskim- pułapki i zagrożenia.
  • Dobór i znaczenie słów podczas komunikacji z Chińczykami. Jak mówić i pisać, aby  być dobrze zrozumianym? Jak słuchać, aby zrozumieć Chińczyków?
  • Zasady zachowania podczas spotkań biznesowych: targi, wizyty w Chinach, zapraszanie kontrahentów do Polski.

  Co kupujemy? Produkt z punktu widzenia dostawcy chińskiego.

  • Elementy składowe produktu.
  • Akcesoria dodawane do produktu.
  • Oznakowania produktów i ich opakowań.
  • Jakość deklarowana a jakość rzeczywista.
  • Zasady określanie jakości zamawianego produktu.
  • Wpływ jakości elementów składowych na trwałość i finalną cenę produktu.
  • Rodzaje opakowań, ich wpływ na cenę i jakość produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie.
  • Certyfikaty i dyrektywy wymagane dla różnych branż i towarów. Znak CE.

  Produkcja w Chinach pod marką własną lub licencyjną.

  • Zasady zamawiania produktów wg własnych projektów.
  • Sprecyzowanie wymagań jakościowych produktu finalnego.
  • Co to jest licencja? Proces zakupu, koszty, wymagania licencjodawców.
  • Warunki jakościowe oraz system kontroli produkcji i dystrybucji artykułów licencyjnych.
  • Zasady przygotowania wzorów i plików graficznych.
  • Rodzaje druku, możliwości i ograniczenia z tym związane. Matryce, wykrojniki, techniki druku i ich wpływ na cenę.
  • Jak uniknąć błędów w przygotowaniu wzornictwa?
  • Rola i znaczenie próbek przedprodukcyjnych.
  • Wielkości zamówienia a optymalizacji załadunku i kosztów transportu.
  • Monitorowanie produkcji i kontrola jakości. Kiedy i co kontrolować?
  • Zasady pracy podczas inspekcji produkcji/załadunku.
  • Inspekcja produkcji na zlecenie. Komu zlecić i co kontrolować?

  Realia czasowe w imporcie.

  • Czas produkcji w praktyce.
  • Chińskie święta i ich znaczenie dla ustalaniu harmonogramu produkcji i terminu wysyłki.
  • Zasady określania wymagań terminowych.
  • Jak uniknąć opóźnień produkcyjnych?
  • Wpływ terminu produkcji i wysyłki na ostateczną cenę produktu.

  Negocjacje z kontrahentami chińskimi.

  • Podstawowe zasady negocjacji z kontrahentami chińskimi.
  • Znaczenie różnic kulturowych podczas negocjacji.
  • Znaczenie hierarchii podczas negocjacji.
  • Jak dobrać optymalny zespół negocjatorów?
  • Efektywny styl negocjacji z Chińczykami.
  • Jak uzyskać dobrą cenę?
  • Negocjacje dotyczące reklamacji.

  Organizacja transportu z Chin. Załadunki kontenerowe i drobnicowe.

  • Rodzaje transportu z Chin.
  • Transport morski FCL/LCL.
  • Transport kolejowy FCL/LCL.
  • Transport lotniczy.
  • Specyfika transportu kontenerowego, rodzaje kontenerów.
  • Optymalizacja transportu: czas i koszt.
  • Dokumentacja w imporcie. Przykłady dokumentów.
  • Jak zadbać o otrzymanie prawidłowych dokumentów?
  • Zasady współpracy ze spedytorem: umowa spedycji a umowa przewozu.
  • Incoterms 2010 w handlu z Chinami. Jak ustalać warunki z chińskim dostawcą? Rozszyfrowujemy skróty: EXW, FOB, CIF, DAP i inne.
  • Pomyłki w dokumentach. Jakie są ich skutki prawne, czasowe i finansowe?

  Procedury celne i podatkowe. Dokumentacja, taryfikacja, należności.

  • Cło, akcyza, VAT - co musimy doliczyć do kosztów zakupu w czasie odprawy celnej?
  • Jak ustalić prawidłowe stawki i sposób wyliczenia należności celnych?
  • Jak ustalić wymagane kontrole przy imporcie (Sanepid, Inspekcje fitosanitarne, weterynaryjne, etc)?
  • Niezbędne dokumenty i certyfikaty (np. rodzaje faktur, CE, świadectwa pochodzenia).
  • Gdzie i jakim trybem możemy dokonać odprawę celną (odprawa uproszczona, odprawa w UE, zwykła)?
  • Rodzaje procedur celnych (import, eksport, uszlachetnienie, tranzyt, skład celny, etc.)
  • Zwolnienia z cła przy imporcie.
  • Zwroty cła np. na skutek reklamacji. Czy to realne?

  Prawne aspekty współpracy z Chinami.

  • Czy warto podpisywać umowę z chińskim kontrahentem? Konsekwencje braku umowy.
  • Niezbędne zapisy w umowie.
  • Sposoby weryfikacji wiarygodności i rzetelności kontrahentów.
  • Sposób postępowania w sprawach spornych.
  • Popularne oszustwa i sposoby ich zapobiegania.
  • Ochrona nazwy firmy, znaków towarowych  oraz wzorów. Procedura rejestracji.
  • Zagrożenia związane z brakiem ochrony prawnej.
  • Ryzyka związane z płatnością.

  Kalkulacja kosztów importu z Chin.

  • Składniki kosztowe importu.
  • Jak sporządzić prawidłową wycenę kosztów zakupu z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych produktu oraz kosztów pozostałych (transport, ubezpieczenie, cło, podatki, próbki, wysyłki, inspekcje, etc.)?
  • Błędy w kalkulacji kosztów importu i ich skutki.

  Wyjazd do Chin.

  • Dlaczego warto pojechać do Chin?
  • Jak samodzielnie zaplanować i zorganizować misję handlową?
  • Koszty wizy, przelotów, hoteli, transportu w Chinach. Jak i gdzie to wszystko załatwić?
  • Optymalizacja kosztów wyjazdu i pobytu w Chinach.
  • Jak się przygotować do wyjazdu na chińskie targi? Zasady pracy na targach.
  • Które targi wybrać? Gdzie szukać informacji?
  • Zasady pracy podczas wizyt na targach i w chińskich fabrykach.

  Jak zrozumieć Chińczyków? Dlaczego jest to ważne?

  • Chiny i Chińczycy, czyli z czym się zetkniecie po wyjściu z samolotu?
  • Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w Chinach.
  • Jak wygląda chińskie biuro i fabryka?
  • Kuchnia chińska oraz zasady zachowania przy stole.
  • Różnice w komunikacji niewerbalnej pomiędzy Polakami a Chińczykami.
  • Tematy tabu i tematy dozwolone podczas rozmów.
  • Bariery komunikacyjne, zachowania niestosowne, sposoby ich przewidywania i unikania.

  Prowadzący

  Cele szkolenia:

  • Przygotowanie do prowadzenia samodzielnego  importu z Chin.
  • Przekazanie zasad produkcji w Chinach.
  • Dostarczenie wiedzy dotyczącej standardów komunikacji z partnerami chińskimi.
  • Przedstawienie różnic kulturowych mających wpływ na współpracę z Chińczykami.
  • Prawne aspekty współpracy z Chi

Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnego importu w sposób  zgodny z  własnymi  planami i oczekiwaniami - od pomysłu do realizacji.
 • Rozwinięcie umiejętności przewidywania  pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy z chińskimi dostawcami.
 • Wykształcenie umiejętności kompleksowego postrzegania zagadnień importowych: od planu wstępnego poprzez negocjacje, korespondencję handlową, kontrolę produkcji aż do dostarczenia na półkę.
 • Zdobycie narzędzia do sporządzania prawidłowej kalkulacji kosztów importu.
 • Poznanie różnic kulturowych mających wpływ na jakość współpracy z kontrahentami.
 • Podczas całego szkolenia możliwość konsultacji indywidualnych kwestii importowych z ekspertami prowadzącymi.

Szkolenia odbywają się w profesjonalnych nowoczesnych salach (klimatyzacja, wifi, rzutnik).

Zapisy