Szkolenie Import z Chin, Lublin, 10.03.2020.

Szkolenie IMPORT Z CHIN, Lublin, 10.03.2020.

Zapisz się na szkolenie

Czas: od 9.00 do 18.00.

Cena: 790 zł plus Vat,  (druga osoba z tej samej firmy rabat 10%, kolejne osoby rabat 20%). Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad. Mają Państwo także możliwość wcześniejszego przesłania pytań dotyczących zagadnień importowych, na które odpowiemy w trakcie szkolenia.

CENA FIRST MINUTE - RABAT 10%  przy płatności do 10 LUTEGO 2020 r.

Motto szkolenia: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Szkolenie Jak bezpiecznie importować z Chin adresowane jest do kadry zarządzającej i pracowników działów importu oraz dla wszystkich osób planujących rozpoczęcie działalności importowej.  Szkolenie zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do prowadzenia bezpiecznego i opłacalnego importu. Program oparty jest na wieloletniej osobistej praktyce osób prowadzących szkolenie oraz ich doświadczeniach wynikających z bezpośredniej współpracy z partnerami chińskimi.

Inne miasta i terminy:

Wybierz termin i zapisz się, a następnie otrzymasz potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Program szkolenia.

Przygotowanie do importu z Chin.

 • Co importować? Jak dokonać analizy rynku zbytu oraz  możliwości sprzedażowych?
 • Na jakich towarach można zarobić?
 • Jak  i gdzie szukać chińskich dostawców i producentów?
 • Producent czy pośrednik? Jak analizować informacje w chińskich serwisach internetowych?
 • Jak wybierać i kupować towary z chińskiej oferty?
 • Którego dostawcę wybrać i dlaczego?
 • Jak nawiązać współpracę na odległość?
 • Jak sprawdzić kontrahenta chińskiego lub do kogo się zwrócić o pomoc w sprawdzeniu?
 • Jak zacząć  opłacalny import? Zasady pisania zapytania ofertowego, co powinno zawierać i dlaczego?

Różnice kulturowe i ich wpływ na sposób myślenia, komunikacji oraz  prowadzenia biznesu przez Chińczyków.

 • Podstawowe różnice kulturowe i ich wpływ na sposób myślenia Polaków i Chińczyków.
 • Główne zasady chińskiej kultury biznesu.
 • Co to jest guanxi, dlaczego jest tak ważne? Jak budować guanxi z chińskimi partnerami?
 • Pojęcie twarzy i jej znaczenie w relacjach z Chińczykami.
 • Język komunikacji: angielski czy chiński? Specyfika komunikacji w języku angielskim- pułapki i zagrożenia.
 • Dobór i znaczenie słów podczas komunikacji z Chińczykami. Jak mówić i pisać, aby  być dobrze zrozumianym? Jak słuchać, aby zrozumieć Chińczyków?
 • Zasady zachowania podczas spotkań biznesowych: targi, wizyty w Chinach, zapraszanie kontrahentów do Polski.

Co kupujemy? Produkt z punktu widzenia dostawcy chińskiego.

 • Elementy składowe produktu.
 • Akcesoria dodawane do produktu.
 • Oznakowania produktów i ich opakowań.
 • Jakość deklarowana a jakość rzeczywista.
 • Zasady określanie jakości zamawianego produktu.
 • Wpływ jakości elementów składowych na trwałość i finalną cenę produktu.
 • Rodzaje opakowań, ich wpływ na cenę i jakość produktu oraz bezpieczeństwo w transporcie.
 • Certyfikaty i dyrektywy wymagane dla różnych branż i towarów. Znak CE.

Produkcja w Chinach pod marką własną lub licencyjną.

 • Zasady zamawiania produktów wg własnych projektów.
 • Sprecyzowanie wymagań jakościowych produktu finalnego.
 • Co to jest licencja? Proces zakupu, koszty, wymagania licencjodawców.
 • Warunki jakościowe oraz system kontroli produkcji i dystrybucji artykułów licencyjnych.
 • Zasady przygotowania wzorów i plików graficznych.
 • Rodzaje druku, możliwości i ograniczenia z tym związane. Matryce, wykrojniki, techniki druku i ich wpływ na cenę.
 • Jak uniknąć błędów w przygotowaniu wzornictwa?
 • Rola i znaczenie próbek przedprodukcyjnych.
 • Wielkości zamówienia a optymalizacji załadunku i kosztów transportu.
 • Monitorowanie produkcji i kontrola jakości. Kiedy i co kontrolować?
 • Zasady pracy podczas inspekcji produkcji/załadunku.
 • Inspekcja produkcji na zlecenie. Komu zlecić i co kontrolować?

Realia czasowe w imporcie.

 • Czas produkcji w praktyce.
 • Chińskie święta i ich znaczenie dla ustalaniu harmonogramu produkcji i terminu wysyłki.
 • Zasady określania wymagań terminowych.
 • Jak uniknąć opóźnień produkcyjnych?
 • Wpływ terminu produkcji i wysyłki na ostateczną cenę produktu.

Negocjacje z kontrahentami chińskimi.

 • Podstawowe zasady negocjacji z kontrahentami chińskimi.
 • Znaczenie różnic kulturowych podczas negocjacji.
 • Znaczenie hierarchii podczas negocjacji.
 • Jak dobrać optymalny zespół negocjatorów?
 • Efektywny styl negocjacji z Chińczykami.
 • Jak uzyskać dobrą cenę?
 • Negocjacje dotyczące reklamacji.

Organizacja transportu z Chin. Załadunki kontenerowe i drobnicowe.

 • Rodzaje transportu z Chin.
 • Transport morski FCL/LCL.
 • Transport kolejowy FCL/LCL.
 • Transport lotniczy.
 • Specyfika transportu kontenerowego, rodzaje kontenerów.
 • Optymalizacja transportu: czas i koszt.
 • Dokumentacja w imporcie. Przykłady dokumentów.
 • Jak zadbać o otrzymanie prawidłowych dokumentów?
 • Zasady współpracy ze spedytorem: umowa spedycji a umowa przewozu.
 • Incoterms 2020 w handlu z Chinami. Jak ustalać warunki z chińskim dostawcą? Rozszyfrowujemy skróty: EXW, FOB, CIF, DAP i inne.
 • Pomyłki w dokumentach. Jakie są ich skutki prawne, czasowe i finansowe?

Procedury celne i podatkowe. Dokumentacja, taryfikacja, należności.

 • Cło, akcyza, VAT - co musimy doliczyć do kosztów zakupu w czasie odprawy celnej?
 • Jak ustalić prawidłowe stawki i sposób wyliczenia należności celnych?
 • Jak ustalić wymagane kontrole przy imporcie (Sanepid, Inspekcje fitosanitarne, weterynaryjne, etc)?
 • Niezbędne dokumenty i certyfikaty (np. rodzaje faktur, CE, świadectwa pochodzenia).
 • Gdzie i jakim trybem możemy dokonać odprawę celną (odprawa uproszczona, odprawa w UE, zwykła)?
 • Rodzaje procedur celnych (import, eksport, uszlachetnienie, tranzyt, skład celny, etc.)
 • Zwolnienia z cła przy imporcie.
 • Zwroty cła np. na skutek reklamacji. Czy to realne?

Prawne aspekty współpracy z Chinami.

 • Czy warto podpisywać umowę z chińskim kontrahentem? Konsekwencje braku umowy.
 • Niezbędne zapisy w umowie.
 • Sposoby weryfikacji wiarygodności i rzetelności kontrahentów.
 • Sposób postępowania w sprawach spornych.
 • Popularne oszustwa i sposoby ich zapobiegania.
 • Ochrona nazwy firmy, znaków towarowych  oraz wzorów. Procedura rejestracji.
 • Zagrożenia związane z brakiem ochrony prawnej.
 • Ryzyka związane z płatnością.

Kalkulacja kosztów importu z Chin.

 • Składniki kosztowe importu.
 • Jak sporządzić prawidłową wycenę kosztów zakupu z uwzględnieniem wszystkich elementów składowych produktu oraz kosztów pozostałych (transport, ubezpieczenie, cło, podatki, próbki, wysyłki, inspekcje, etc.)?
 • Błędy w kalkulacji kosztów importu i ich skutki.

Wyjazd do Chin.

 • Dlaczego warto pojechać do Chin?
 • Jak samodzielnie zaplanować i zorganizować misję handlową?
 • Koszty wizy, przelotów, hoteli, transportu w Chinach. Jak i gdzie to wszystko załatwić?
 • Optymalizacja kosztów wyjazdu i pobytu w Chinach.
 • Jak się przygotować do wyjazdu na chińskie targi? Zasady pracy na targach.
 • Które targi wybrać? Gdzie szukać informacji?
 • Zasady pracy podczas wizyt na targach i w chińskich fabrykach.

Jak zrozumieć Chińczyków? Dlaczego jest to ważne?

 • Chiny i Chińczycy, czyli z czym się zetkniecie po wyjściu z samolotu?
 • Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w Chinach.
 • Jak wygląda chińskie biuro i fabryka?
 • Kuchnia chińska oraz zasady zachowania przy stole.
 • Różnice w komunikacji niewerbalnej pomiędzy Polakami a Chińczykami.
 • Tematy tabu i tematy dozwolone podczas rozmów.
 • Bariery komunikacyjne, zachowania niestosowne, sposoby ich przewidywania i unikania.

Prowadzący

Cele szkolenia Jak bezpiecznie importować z Chin?

 • Szkolenie Jak bezpiecznie importować z Chin? kompleksowo przygotowuje do prowadzenia samodzielnego  importu.
 • Przekazujemy zasady produkcji w Chinach.
 • Dostarczamy wiedzę dotyczącą standardów komunikacji z partnerami chińskimi.
 • Przedstawiamy różnice kulturowe mające wpływ na współpracę z Chińczykami.
 • Mówimy o prawnych aspektach współpracy.

Szkolenie Jak bezpiecznie importować z Chin? - Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnego importu w sposób  zgodny z  własnymi  planami i oczekiwaniami - od pomysłu do realizacji.
 • Rozwinięcie umiejętności przewidywania  pułapek i zagrożeń na wszystkich etapach współpracy z chińskimi dostawcami.
 • Wykształcenie umiejętności kompleksowego postrzegania zagadnień importowych: od planu wstępnego poprzez negocjacje, korespondencję handlową, kontrolę produkcji aż do dostarczenia na półkę.
 • Zdobycie narzędzia do sporządzania prawidłowej kalkulacji kosztów importu.
 • Poznanie różnic kulturowych mających wpływ na jakość współpracy z kontrahentami.
 • Podczas całego szkolenia możliwość konsultacji indywidualnych kwestii importowych z ekspertami prowadzącymi.

Szkolenie odbywa się w profesjonalnej,  nowoczesnej salali (klimatyzacja, wifi, rzutnik).