Edukacja przyszłości- konferencja, Gdańsk


Panel dyskusyjny: Wyzwania dla oświaty.

Temat: Szkoła wielokulturowa wobec nowych wyzwań.

Przybliżam  możliwe problemy edukacyjno-wychowawcze związane z odmiennością kulturową dzieci cudzoziemskich uczęszczających do polskich szkół.

http://oswiataprzyszlosci.pl/